Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24& mukainen rekisteriseloste


REKISTERIN NIMI

Kirsikka Terveyden potilasrekisteri


REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kirsikkaonni Oy/ Kirsikka Terveys
Verkkosivut: kirsikkaterveys.fi
Osoite: Taitajantie 1, 38360 Sastamala
Puh. 050 310 1133
Sähköposti: info@kirsikkaterveys.fi


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Kirsi Koskinen
Osoite: Niinipuuntie 20, 38360 Sastamala
Puh. 040 5420846
Sähköposti: kirsi.koskinen@kirsikkaonni.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • Potilaan hoidon suunnittelu ja toteuttaminen sekä hoidon seuranta
  • Potilasturvallisuuden ja laadun varmistaminen
  • Potilaan hoidon ja tutkimuksen laskutus
  • Käyttö perustuu potilaan ja terveydenhuollon henkilön väliseen hoitosuhteeseen


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot:

  • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilön tiedot


Potilaan hoitoa koskevat tiedot:

  • Potilaskertomustiedot, tutkimustiedot


REKISTERIN TIETOLÄHTEET

  • Henkilötiedot saadaan potilaalta itseltään
  • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
  • Potilaan allekirjoittamalla suostumuksella hoitoon liittyviä potilastietoja Kanta-ohjelman kautta.


Tiedot ovat salassapidettäviä.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1) Manuaalista aineistoa ei käytetä, mutta jos sitä syntyy, arkistoidaan se lukitussa tilassa rekisterinpitäjän toimitilassa.
2) Rekisterin sähköiset aineistot, potilastiedot, säilytetään MediConsultin potilasohjelmassa, jonka käyttö tapahtuu vain rekisterinpitäjän toimesta ammattikortilla. Tiedot on näin suojattu organisaation ulkopuolisilta.


TARKASTUSOIKEUS JA REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Jos rekisteröity vaatii tietojen oikaisua, rekisterinpitäjä tarkistaa tiedot ja muuttaa tiedot, jos niille on peruste. Reksterinpitäjä vastaa pyyntöön kuukauden sisällä, jos käsittelyyn ja selvitykseen tarvitaan enemmän aikaa.